Anjeli, Archanjeli - Novacesta.sk

Nová cesta,
nový pohľad a rozvoj.
nový rozmer,
Prejsť na obsah

Anjeli, Archanjeli

Kurzy
Tento kurz odporúčam úplne každému, pretože je ho možné použiť na liečenie rôznych problémov, či nerovnováhy v živote.

Celý systém sa skladá z troch častí. Aby ste s týmito energiami mohli pracovať, je nevyhnutné, aby Majster-Učiteľ tohto systému osobne prečistil každého žiaka a prebudil prúdenie týchto energií.

Po prebudení získate čisté vedenie, ale aj ochranu od týchto bytostí. Okrem toho sa naučíte pracovať s priamym napojením, čo je podstatou práce. Naučíte sa pracovať priamo s energiami anjelov a archanjelov. Vtedy ste pod dobrým vedením a viete čo máte urobiť. Nemusíte sa preto učiť množstvo teórie, či techník. A čo je dôležité, na kurze sa vždy učia veci, ktoré nenájdete v knihách, či na internete.

I. stupeň
V tomto stupni sa naučíte základné anjelské liečenie. Po prebudení získavate ochranu, vedenie a podporu anjelov a archanjelov pri každom pôsobení. Naučíte sa pracovať nielen s týmito bytosťami aj s rôznymi sférami, ako napríklad: serafíni, cherubíni...

Čo sa naučíte?:
- teóriu o anjeloch a archanjeloch a ich sférach
- aký je skutočný rozdiel medzi anjelskými terapeutmi, ktorí sú svetovo uznávaní a bežnými rádovými terapeutmi a čo pre to môžete urobiť
- práca s anjelmi
- niekoľko metód a techník práce, ktoré sa nenaučíte z kníh a ani internetu
- spôsob harmonizácie vzťahov
- čistenie problémových situácií
- získavať informácie od anjelov pre rôzne situácie
- podporu pri riešení životných problémov
- základy práce s druhými ľuďmi a klientmi


Majstrovský stupeň:
Tento stupeň je iba pre absolventov I. stupňa, ktorí už prešli praxou. Podmienkou absolvovania je úplne ovládanie teórie a praxe práce I. stupňa, polročná prax s I. stupňom na sebe, prípadne na druhých. Okrem toho musí mať žiak spracované svoje disharmónie tak, aby sa tieto energie mohli v ňom prebudiť.
V tomto stupni sa každému robí čistenie a prebúdzanie energií, ktoré pochádzajú od silnejších anjelských sfér a bytostí. Ich pôsobenie je podstatne silnejšie a pôsobí do hlbších úrovní.

Čo sa naučíte?:
- získavanie komplexnejších informácií od anjelov a archanjelov
- majstrovské techniky práce na zdraví, vzťahoch a životných situáciách
- práca s karmou na viacerých úrovniach - osobná, rodinná, vzťahová...
- práca s myšlienkovými formami
- inkarnačný cyklus duše a práca na nespracovaných blokoch a prekážkach
- plne vedenie a podpora anjelov a archanjelov pri duchovnej práci


Stupeň Majster-Učiteľ:
Tento kurz je určený iba pre vybraných absolventov majstrovského stupňa, ktorí dokonale ovládajú všetky predošlé stupne a dostali sa na takú úroveň, ktorá im umožňuje prebudenie týchto energii v plnej miere tak, aby ju mohli prebúdzať aj u iných.


Kurz je vyučovaný v slovenskom aj anglickom jazyku!

Cena:
I. stupeň – 210 €
Majstrovský stupeň – 670 €
© Rastislav Briestenský
Návrat na obsah