Corona - liečenie - Novacesta.sk

Nová cesta,
nový pohľad a rozvoj.
nový rozmer,
Prejsť na obsah

Corona - liečenie

Kurzy
Corona (číta sa korona) je systém, ktorý bol pred mnohými rokmi vychannelovaný Rastislavom Briestenským. Tento systém používa vo svojej celoživotnej terapeutickej praxi. Corona nie je energia, ale prapôvodná sila liečenia, ktorá má jedinečné pôsobenie.

Tento systém je zložitý a  je prepracovaný tak, aby sa s ním dalo jednoducho pracovať. Neobsahuje  žiadne symboly, či mantry. Táto sila presne vie, kde je disharmónia, ktorú treba spracovať a ako ju treby vyriešiť. Aby ste s týmito  energiami mohli pracovať, je nevyhnutné, aby Majster-Učiteľ tohto systému osobne prečistil každého žiaka a prebudil prúdenie týchto  energií.

Pri liečení ste pracujete s energiami Corony a neliečite vlastnou energiou. Tým znamená veľkú výhodu: nedávate do liečenia vlastnú energiu a ani nenaberáte cudziu negatívnu na seba.

I. stupeň
V tomto stupni sa naučíte základné samoliečenie energiami Corony a pochopíte rôzne princípy práce s týmito energiami.

Čo sa naučíte?:
- základné samoliečenie energiami Corony
- teóriu a prax samoliečenia
- prečo je samoliečenie dôležitejšie ako práca na iných
- prax leičenia zdravia a psychiky
- prečo metódy založené na dodávaní pozitívnej a odstraňovaní negatívnej energie vždy nestačia a čo je účinnejšie
- základné liečenie blokov a tráum, ako nastoliť vnútorný pokoj
- niekotré faktory ovplyvňujúce výsledok liečenia


II. stupeň
Po prečistení a prebudení energii Corony v tomto stupni, budete mať možnosť pracovať so silnejšími energiami a vykonávať základné liečenia druhých.

Čo sa naučíte?:
- silnejšie samoliečenie s Coronou
- teóriu a prax liečenia druhých
- rozdiely medzi sebaliečením a liečením druhých
- prečo je komplexná harmonizácia tela dôležitejšia ako riešenie konkrétnych problémov jednotlivo
- spôsoby hlbšej harmonizácie
- základná diagnostika energetických a niektorých duchovných príčin zdravotných a psychických problémov

Po absolvovaní II. stupňa je možné absolvovať doplnkové školenie pre diaľkovú liečbu, ktoré umožňuje pôsobenie a liečenie druhých na neobmedzené vzdialenosti. Po absolvovaní diaľkovej techniky môžete harmonizovať aj vzťahy a situácie.

Vyučuje sa vždy I. + II. spolu v jeden deň, nakoľko na seba obsahovo nadväzujú.

Majstrovský stupeň
Tento stupeň je iba pre absolventov II. stupňa, ktorí už prešli praxou. Podmienkou absolvovania je úplne ovládanie teórie a praxe práce I. a II. stupňa, polročná prax s II. stupňom na sebe, prípadne na druhých. Okrem toho musí mať žiak spracované svoje disharmónie tak, aby sa tieto energie mohli v ňom prebudiť.
V tomto stupni sa každému robí čistenie a prebúdzanie energií, ktoré pochádzajú z hlbších úrovní Corony.

Čo sa naučíte?:
- majstrovské techniky liečenia Coronou
- teória a prax liečenia so silnejšími energiami
- pochopenie všetkých pokročilých princípov energií Corony a ich využívanie v práxi
- riešenie komplikovaných problémoch vo vzťahoch a situáciách
- vykonávať hlbšiu a presnejšiu diagnostika energetických a duchovných príčin zdravotných a psychických probl
- ako si vyrovnať a harmonizovať egergetický systém, keď je zanesený od odolnejších blokov a vzorcov


Stupeň Majster-Učiteľ
Tento kurz je určený iba pre vybraných absolventov majstrovského stupňa, ktorí dokonale ovládajú všetky predošlé stupne a dostali sa na takú úroveň, ktorá im umožňuje prebudenie týchto energii v plnej miere tak, aby ju mohli prebúdzať aj u iných.


Kurz je možné vyučovať aj v anglickom jazyku!


Cena:
I. stupeň: 130 €
II. stupeň: 260 €
technika diaľkovej liečby: 130 €
Majstrovský stupeň: 999 €
© Rastislav Briestenský
Návrat na obsah