Daimonrei - rozvoj - Novacesta.sk

Nová cesta,
nový pohľad a rozvoj.
nový rozmer,
Prejsť na obsah

Daimonrei - rozvoj

Kurzy
Daimonrei je ucelený systém liečenia a práce na sebe samom. Celý systém vychanneloval Rastislav Briestenský. Pôsobí vo viacerých rovinách a tým zasahuje do množstva oblastí.

Daimonrei je zameraný na prebudenie a rozvoj duchovného potenciálu. Každým stupňom sa môže človeku prebudiť časť jeho potenciálu. S tým súvisí aj veľa práce na sebe. Aby ste s týmito energiami mohli pracovať, je nevyhnutné, aby Majster-Učiteľ tohto  systému osobne prečistil každého žiaka a prebudil prúdenie týchto  energií.

Chcete  aj vy poznať tajomstvá guruov a liečiteľov? Chcete aj vy vidieť energiu, pracovať so svojou skrytou silou, využívať magnetizmus na liečenie, či pracovať s rôznymi sférami pre získanie informácií, či  liečenie?
Tak potom je Tento kurz určený práve Vám!

Čo sa naučite v jednotlivých stupňoch?:

I. stupeň

Čo sa naučíte?:
- teóriu a prax práce práce s energiami Daimonrei
- základné liečenie seba a druhých osobne aj diaľkovo
- práca so základnými myšlienkovými vzorcami
- teória a prax elementárnych síl a ich pôsobenia na potenciál človeka
- poznanie energetického systému človeka a prácu s ním


II. stupeň

Čo sa naučíte?:
- spôsoby a nácvik vnímania niektorých energii
- prácu so hlbšie pôsobiacmi energimai Daimonrei
- ako čistiť bloky na svojom potenciáli
- prácu s vybranými sférami Daimonrei


III. stupeň:
Po prečistení a prebudení energii Daimonrei v tomto stupni, budete mať možnosť pracovať so silnejšími energiami.

Čo sa naučíte?:
- prebudenie kundalini energie a práca s ňou
- mentálna chirurgia a jej techniky
- čo je to osobný a životný priestor a ako funguje
- spoznanie svojho totemu sily a ochrany
- výroba a aplikácia esencií Daimonrei, špeciálne esencie Daimonrei


IV. stupeň:
Po prečistení a prebudení energii Daimonrei v tomto stupni, budete mať možnosť pracovať so silnejšími energiami.

Čo sa naučíte?:
- ako pracovať usadenými emóciami a pocitmi
- silnejšie liečenie s energiami Daimonrei
- prácu s ďalšími sférmi Daimonrei
- rýchlu techniku odstránenia odolných blokov


Vyučuje sa vždy I. + II. a III. a IV. stupeň, t.j. 2 stupne spolu, nakoľko na seba obsahovo nadväzujú.

Majstrovský stupeň:
Tento stupeň je iba pre absolventov IV. stupňa, ktorí už prešli praxou. Podmienkou absolvovania je úplne ovládanie teórie a praxe práce I. až IV. stupňa, polročná prax s IV. stupňom na sebe, prípadne na druhých. Okrem toho musí mať žiak spracované svoje disharmónie tak, aby sa tieto energie mohli v ňom prebudiť.
V tomto stupni sa každému robí čistenie a prebúdzanie energií, ktoré pochádzajú z hlbších úrovní Daimonrei.

Čo sa naučíte?:
- teória a prax práce s majstrovskými energiami Daimonrei
- pracovať na sebe a druhých
- liečiť väčšinu traum a blokov
- rušenie prísah a sľubov a odstraňovanie ich energií
- likvidovať duchovných parazitov
- hlbšie pracovať s elementárnymi silami, vyrovnávať ich
- spracovávať rožne typy prekážok, ktoré bránia rozvoju potenciálu


Stupeň Majster-Učiteľ:
Tento kurz je určený iba pre vybraných absolventov majstrovského stupňa, ktorí dokonale ovládajú všetky predošlé stupne a dostali sa na takú úroveň, ktorá im umožňuje prebudenie týchto energii v plnej miere tak, aby ju mohli prebúdzať aj u iných.

Kurz je možné absolvovať aj v anglickom jazyku!


I. stupeň:  85 €
II. stupeň: 95 €
III. stupeň: 120 €
IV. stupeň: 160 €
Majstrovský stupeň: 670 €
© Rastislav Briestenský
Návrat na obsah