Liečenie cez Vyššie Ja - Novacesta.sk

Nová cesta,
nový pohľad a rozvoj.
nový rozmer,
Prejsť na obsah

Liečenie cez Vyššie Ja

Kurzy
Metóda LSVJ je nová metóda spirituálneho liečenia prostredníctvom Vyššieho Ja (zboru duchovných bytostí). Pre prácu s LSVJ musí mať človek očistené svoje Vyššie Ja a musí byť napojený na "Vyššie Ja" svojím učiteľom.
Jedná sa tu o proces vyhľadávania a odstraňovania škodlivých programov z tohto života i  z minulých životov, paralelných životov, z paralelného univerza, budúcich životov... Keď Vyššie Ja vyčistí program alebo blok, potom sa doslova „vymaže“ negatívny energetický vzorec z nášho podvedomia a tiež z našich duševných záznamov.

I. + II. stupeň:

Čo sa naučíte?:
- teóriu a prax práce s Vyšším Ja
- napájanie sa na Vyššie JA a hygiena práce
- prácu s kyvadlom a tabuľkami (kyvadlo je len pomôcka, napojenie je základ)
- techniku systematického čistenia záznamov duše od blokov, programov, traum a rôznych energii
- identifikácia príčin niektorých problémov v záznamoch duše
- techniku odvádzania blúdiacích duší a neiktorých bežných entít
- prácu s minulými životmi, ktorá je rýchlejšia, účinnejšia, podrobnejšia a hlavne bezpečnejšia ako regresné techniky
- rušeniť väčšinu typov geopatogénnych zón

Ku kurze dostanete veľmi podrobný manuál a sadu cca 49 tabuliek v pôvodnom vydaní v českom jazyku a certifikát o absolvovaní kurzu.


Pokročilý kurz:
Celý obsah priamo nadväzuje na vedomosti a zručnosti získané v predošlom kurze a prehlbuje jeho možnosti.

Čo sa naučíte?:
- poznať paralelné životy a paralelné vesmíry z iného pohľadu
- riešeniť závislostí na úrovni duše
- ako si poradiť s niektorými typmi úniku energie
- riešenie vzťahov na hlbšej úrovni
- riešenie konfliktov k sebe samému, oddelenie sa od duše
- opravovanie a regenerácia fragmentov duše – obnova síl
- hlbší pohľad na psychiku, strachy a fóbie
- techniky odstraňovania podprahových záznamov a manipulácií (reklamy, manipulátori...)
- techniky odstraňovania hlbších manipulácií.


Stupeň Majster-Učiteľ:
Tento kurz je určený iba pre vybraných absolventov pokročilého stupňa, ktorí dokonale ovládajú všetko z predošlého a dostali sa na takú úroveň, ktorá im umožňuje, aby dokázali vyčistiť napojenie a napojiť druhých na ich Vyššie Ja.

Cena:
Základný stupeň - 160 €
Pokročilý stupeň - 110 €
V cene sú tabuľky, skriptá a materiály.
© Rastislav Briestenský
Návrat na obsah