Pravidlá kurzov a terapii - Novacesta.sk

Nová cesta,
nový pohľad a rozvoj.
nový rozmer,
Prejsť na obsah

Pravidlá kurzov a terapii

Kurzy
Účasťou na mojich kurzoch, prednáškách a terapiách automaticky súhlasíte s ich pravidlami:

  • Je zakázané používať akékoľvek liečebné, energetické a duchovné techniky a energie počas kurzov, seminárov, prednášok, či terapii.
  • Každý účastník musí dbať na dochvíľnosť podľa programu kurzu/seminára nesmie ho narúšať nevhodným správaním, opakovanými otázkami, skákaním do reči vyučujúcemu, vyrušovaním (aj telefónom),...
  • Nie je dovolené propagovať propagovať vlastnú ani inú činnosť a predávať produkty, či ponúkať služby.
  • Je zakázané zhotovovanie akékoľvek formy záznamu (vidozáznam, fotografie, či audiozáznam) kurzu, seminára, prednášky, či terapie bez predošlého písomného súhlasu lektora (lektorov) kurzu.
  • Nepoškodzovať dobré meno lektora/ov kurzu a organizátorov.
  • Nenahrádzať kurzom, prednáškou alebo terapiou lekársku alebo inú odbornú starosltivosť.
Pokiaľ účastník poruší ktorýkoľvek bod z pravidiel kurzov, prednášok a terapii si vyhradzujeme právo na vylúčenie účastníka bez akejkoľvek finančnej, či inej náhrady.

Duplikáty certifikátov a materiálov z kurzu sa nevydávajú!!! Preto si ich dobre odložte a prípadne prekopírujte.
© Rastislav Briestenský
Návrat na obsah