Rainman - očista - Novacesta.sk

Nová cesta,
nový pohľad a rozvoj.
nový rozmer,
Prejsť na obsah

Rainman - očista

Kurzy
Tento systém je zameraný na očistu od nečistých a negatívnych energií akéhokoľvek typu a bol vychannelovaný Rastislavom Briestenským.

Nedarí sa Vám? Neviete identifikovať, prečo sa Vám do cesty priplietajú samé problémy? Máte problémy s tým, že Vám niekto odoberá energiu? Ste náchylní na zachytávanie negatívnych energií? Potom je tento kurz pre Vás priam ideálny!

Raiman je koncipovaný tak, aby sa mo mohol naučiť aj začiatočník.
Systém sa skladá zo stupňov: I a II. , pokročilý a učiteľský. Všetky stupne ako aj kurz je možné absolvovať len osobne.

I.  stupeň:

Čo sa naučíte?:
- teóriu a prax základnej očisty
- očista od základných druhov negatívnych entít, energií a vplyvov
- ako sa očistiť napr. na ulici, kde nemôžete použiť žiadne pomôcky
- prečo je niekto náchylný na negativitu a a iní takmer vôbec - ako byt menej otvorený
- ako sa dá predchádzať (imunita voči) zlým vplyvom
- základná technika zbavovania sa vecí (upresníme na kurze), ktoré spôsobujú otvorenosť voči negatívnym vplyvom
- očista od neg. vplyvov na fyzickej úrovni
- aké sú základné prístupy pre ochranu

Po  absolvovaní tohto kurzu budete vedieť pracovať so sebou a svojimi blízkymi. Práca s klientmi a cudzími ľuďmi sa odporúča až po absolvovaní II. stupňa, resp. pokročilého stupňa.

II. stupeň:
Kurz rozširuje možnosti práce so systémom. Informácie, ktoré získate na kurze nie sú bežne známe z kníh, či internetu. Odporúča sa všetkým, ktorí sa chcú naučiť ďalši techniky očisty a pracovať so silnejšími energiami Rainmanu.
V tomto stupni sa učí pracovať s druhými aj na diaľku. Teda sa nemusíte stretávať s druhými osobne, navštevovať priestory, budovy, ...

Čo sa naučíte?:
- teória a prax práce so sebou a s druhými so silnejšími energiami Rainmanu
- vykonávať očisty aj diaľkovo
- vykonávať základné čistenia priestorov
- princíp pôsobenia negatívnych energií a entít, ktoré nás ovplyvňujú nepriamo a ako sa ich zbaviť.
- rozdelenie a pochopenie rôznych typov negatívnych energií, bytostí a  prečo sa k ich očiste musí pristupovať rozdielnymi technikami.
- techniku očisty od myšlienkových foriem

Majstrovský stupeň:
Tento stupeň je iba pre absolventov II. stupňa, ktorí už prešli praxou. Podmienkou absolvovania je úplne ovládanie teórie a praxe práce I. a II. stupňa, polročná prax s II. stupňom na sebe, prípadne na druhých. Okrem toho musí mať žiak spracované svoje disharmónie tak, aby sa tieto energie mohli v ňom prebudiť.

V tomto stupni sa každému robí čistenie a prebúdzanie energií, ktoré pochádzajú z hlbších úrovní Rainmanu.

Čo sa naučíte?:
- teória a prax pochopenia fungovania negatívnych vplyvov viacerých typov
- postupy riešenia komplikovanejších foriem
- práca s ťažšámi a odolnejšími energiami a vplyvmi, ktoré sú rezistentné na bežné odstraňovanie
- pochopenie fungovania karmických princípov a ich vplyv na očistu
- rýchle rozpúšťanie negativity
- majstrovské postupy očisty hlbšími úrovniami Rainmanu


Stupeň Majster-Učiteľ:
Tento kurz je určený iba pre vybraných absolventov majstrovskéhoo stupňa, ktorí dokonale ovládajú všetky predošlé stupne a dostali sa na takú úroveň, ktorá im umožňuje prebudenie týchto energii v plnej miere tak, aby ju mohli prebúdzať aj u iných.

Kurz je vyučovaný aj v anglickom jazyku!

Cena:
I. stupeň 240 €
II. stupeň 240 €
Majstrovský stupeň 1300 €
© Rastislav Briestenský
Návrat na obsah