Terapie - Novacesta.sk

Nová cesta,
nový pohľad a rozvoj.
nový rozmer,
Prejsť na obsah

Terapie

Komplexné energetické liečenie s harmonizáciou: 77 €
Zameriava sa na zdravotné problémy. Pri práci sa sústredí na konkrétne problémy, ako aj na človeka ako celok. Pri terapii sa používajú rôzne prístupy a metódy tak, aby sa zohľadnil aktuálny stav a potreby liečeného. Každá terapia pôsobí na to, čo je najviac prioritné v danej situácii.
Pre viac informácii si pozrite videá a prečítajte články na tejto stránke.
Všetky terapie sa vykonávajú len na objednávku.

Prednosti energetického liečenia:
ü    na každého klienta je vyhradený samostatný čas,
ü    hľadajú sa energetické a duchovné príčiny problémov, teda nejde len o klasické
posielanie energie,
ü    pri práci kombinujem niekoľko prístupov a energii podľy potreby,
ü    individuálny prístup ku každému.

Diaľkové liečenie Vykonávam energetické liečenie aj na diaľku po osobnej alebo telefonickej dohode. Dohodneme si dátum a hodinu terapie. Po skončení terapie zavoláte a preberú sa potrebné veci, ako pri osobnej terapii. Počas terapie nie je potrebný telefonický kontakt.
Telefonická konzultácia po terapií je možná ihneď po dokončení, najneskôr však v daný deň.

Číslo účtu v tvare IBAN: SK86 1100 0000 0029 2184 8670
BIS/SWIFT: TATRSKBX
Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše priezvisko.

Peniaze posialajte až po osobnej alebo telefonickej dohode. Peniaze nevraciame späť! Pri vrátení nevyžiadanej platby účtujem manipulačný poplatok 5 €.
Pri platbách na diaľkové terapie a kurzy (osobné aj diaľkové) je potrebné vyčerpať túto platbu uskutočnením terapie do jedného mesiaca od dátumu prijatia platby. Pokiaľ nemôžete v tejto dobe terapiu, či kurz absolvovať, je potrebné sa osobne dohodnúť. Po tejto dobe peniaze prepadnú! Peniaze nie je možné vrátiť späť, nakoľko sa po prijatí platby začnú vykonávať prvotné úkony ako predčistenie a príprava na terapiu.


Nemôžem zaručiť na 100% výsledok terapie, nakoľko sa na tom podieľajú rôzne vplyvy súčasne, ako napríklad: životospráva, nežiadúce účinky liekov, spôsob myslenia, ... Terapie sú duchovného charakteru a preto nedokážu ovplyvniť všetky fyzické oblasti. Akékoľvek terapie, či konzultácie nie sú náhradou lekárskej starostlivosti.
Každý liečený je si sám zodpovedný za riešenie svojich zdravotných, psychických a iných problémov a nemôže preto zodpovednosť za svoje problémy prenášať na lekárov, terapeutov, či liečiteľov.
© Rastislav Briestenský
Návrat na obsah